Registrera ditt företag här*) Du väljer att pröva DokApp med det ledningssystem som ingår innebär det att du får tillgång till en mängd mallar och länkar utöver själva ramen till ett fungerande ledningssystem. Väljer du att istället lägga in ert eget ledningssystem kan du lägga in egna mallar och lägga länktexter till viktiga internetdokument i t ex de förklarande texterna till processer eller aktiviteter.