Videos och förklaringar
Introduktion till DokApp


Kvalitetsledningssystem

Registreringsfasen


Kontaktformulär

Det finns ingen gräns för hur många kategorier ni kan välja att ha med men tänk på att det blir svårhanterligt med många kategorier om personliga assistenten använder DokApp från sin smartphone.

Varje huvudkategori kan ha en eller flera underkategorier och varje underkategori kan i sin tur ha en eller flera underkategorier. Det är underkategorierna som närmare anger vad personliga assistenten vill kontakta er om. Det finns ett antal kategorier förinlagda.

Dessa kan ni ändra om ni önskar. Varje huvudkategori ska knytas till en process och en av de aktiviteter den processen består av. När det kommer ett meddelande i en viss kategori kommer det att gå dels till den arbetsledare det rör, om det är en uppgift arbetsledaren behöver, dels till den som är ansvarig för den process som kategorin hör till. Ex. Utbildning Om ni vill att de anställda ska kunna meddela er att de vill gå en kurs som ni erbjuder kan ni välja Utbildning som en huvudkategori.

Om ni inte har någon underkategori kommer personliga assistenten att se Utbildning och sen kunna välja att Skicka meddelande. Det innebär att ni får vet att en personliga assistenten är intresserad av en utbildning men inte mer. Ni kan även lägga till er externa address på underrubriken och detta medför att personliga assistenten har möjlighet att klicka på en länk och komma till er sida direkt.


Arbetsuppgifter för uppdragsgivare

Avvikelser från en uppgift kan bero på flera olika saker. Här lägger du till de alternativ du tycker ska finnas med för just den här uppgiften. De alternativ du väljer är de som personliga assistenten senare kommer att kunna klicka på för att förklara varför avvikelsen uppstod.

Det Det kommer att läggas direkt i dokumentationen med rubriken Avvikelse/Arbetsuppgiftens namn/Varför avvikelsen uppstod. Väljer du att låta de anställda lägga in kommentarer kommer detta att ge personliga assistenterna möjlighet att skriva fri text kring avvikelsen.

Den fria texten kommer också att läggas direkt i dokumentationen.