Välkommen till DokApp

DokApp är en tjänst för dig som anordnar personlig assistans eller annan personlig service enligt LSS eller Socialtjänstlagen. Med hjälp av DokApp skapar du tydliga uppdrag för dina anställda med utgångspunkt i den enskildes önskemål. Det blir lätt för den anställde att se vad som förväntas av honom eller henne och att dokumentera eventuella avvikelser själv genom de mallar du tar fram. Din verksamhet får en fungerande avvikelsehantering som direkt kopplas till erat kvalitetsledningssystem. Processerna till detta finns förberedda i programmet men du kan också enkelt lägga till och ta bort processer. DokApp är med andra ord ett komplett verktyg för att skapa och följa upp den tjänst eller den insats du erbjuder.